Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

Algemeen

Verdragsnummer
012484
Datum totstandkoming
02-03-2015
Plaats totstandkoming
Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
01-08-2017
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
2015, 58
2017, 129
2018, 79
Kamerstuk
30952
Geconsolideerde tekst
0006474

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-08-2017
Nederland
(Bonaire)
01-08-2017
Nederland
(Sint Eustatius)
01-08-2017
Nederland
(Saba)
01-08-2017
Aruba 01-08-2017
Curaçao 01-08-2017
Sint Maarten 01-08-2017

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 02-03-2015 08-08-2016 (R) 01-08-2017
Kazachstan 02-03-2015 18-09-2015 (R) 01-08-2017
Luxemburg 02-03-2015 27-11-2015 (R) 01-08-2017
Nederlanden, het Koninkrijk der 02-03-2015 13-06-2017 (R) 01-08-2017

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .