Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Brede en versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 013343
Datum totstandkoming 24-11-2017
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-03-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 2020, 12
Geconsolideerde tekst 0006725

Opmerking

Gedeeltelijke voorlopige toepassing tussen de EU en Armenië vanaf 01-06-2018 (PbEU 2018, L 122).

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-03-2021
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Armenië 24-11-2017 26-04-2018 (R) 01-03-2021
België 24-11-2017 24-08-2020 (R) 01-03-2021
Bulgarije 24-11-2017 24-07-2018 (R) 01-03-2021
Cyprus 24-11-2017 18-07-2019 (R) 01-03-2021
Denemarken 24-11-2017 19-09-2018 (R) 01-03-2021
Duitsland 24-11-2017 23-08-2019 (R) 01-03-2021
Estland 24-11-2017 22-01-2018 (R) 01-03-2021
EU (Europese Unie) 24-11-2017 25-01-2021 (R) 01-03-2021
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) 24-11-2017 13-01-2021 (R) 01-03-2021
Finland 24-11-2017 07-05-2019 (R) 01-03-2021
Frankrijk 24-11-2017 05-03-2020 (R) 01-03-2021
Griekenland 24-11-2017 10-09-2020 (R) 01-03-2021
Hongarije 24-11-2017 21-05-2019 (R) 01-03-2021
Ierland 24-11-2017 03-12-2019 (R) 01-03-2021
Italië 24-11-2017 15-12-2020 (R) 01-03-2021
Kroatië 24-11-2017 10-01-2020 (R) 01-03-2021
Letland 24-11-2017 30-05-2018 (R) 01-03-2021
Litouwen 24-11-2017 19-07-2018 (R) 01-03-2021
Luxemburg 24-11-2017 21-08-2018 (R) 01-03-2021
Malta 24-11-2017 06-11-2018 (R) 01-03-2021
Nederlanden, het Koninkrijk der 24-11-2017 12-02-2020 (R) 01-03-2021
Oostenrijk 24-11-2017 22-07-2020 (R) 01-03-2021
Polen 24-11-2017 27-09-2018 (R) 01-03-2021
Portugal 24-11-2017 19-01-2021 (R) 01-03-2021
Roemenië 24-11-2017 04-03-2019 (R) 01-03-2021
Slovenië 24-11-2017 05-02-2020 (R) 01-03-2021
Slowakije 24-11-2017 04-06-2019 (R) 01-03-2021
Spanje 24-11-2017 30-11-2020 (R) 01-03-2021
Tsjechië 24-11-2017 05-07-2019 (R) 01-03-2021
Verenigd Koninkrijk 24-11-2017 18-01-2019 (R) 01-03-2021
Zweden 24-11-2017 31-01-2020 (R) 01-03-2021
Naar boven