Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 013350
Datum totstandkoming 07-08-2017
Plaats totstandkoming Manilla
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2018, 30Ne
Kamerstuk
Goedkeuringswet 2019, 424
Geconsolideerde tekst 0006721

Opmerking

Gedeeltelijke voorlopige toepassing tussen de EU en Australië vanaf 04-10-2018 (PbEU 2018, L 313).

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Australië 07-08-2017 04-09-2018 (R)
België 07-08-2017 16-05-2019 (R)
Bulgarije 07-08-2017 09-01-2018 (R)
Cyprus 07-08-2017
Denemarken 07-08-2017 25-02-2020 (R)
Duitsland 07-08-2017 05-03-2018 (R)
Estland 07-08-2017 03-04-2018 (R)
EU (Europese Unie) 07-08-2017
Finland 07-08-2017 21-12-2018 (R)
Frankrijk 07-08-2017
Griekenland 07-08-2017
Hongarije 07-08-2017 21-05-2019 (R)
Ierland 07-08-2017 25-06-2018 (R)
Italië 07-08-2017 18-01-2021 (R)
Kroatië 07-08-2017 15-06-2018 (R)
Letland 07-08-2017 09-01-2018 (R)
Litouwen 07-08-2017 04-12-2020 (R)
Luxemburg 07-08-2017 21-08-2018 (R)
Malta 07-08-2017 10-03-2020 (R)
Nederlanden, het Koninkrijk der 07-08-2017 27-11-2019 (R)
Oostenrijk 07-08-2017
Polen 07-08-2017 09-12-2020 (R)
Portugal 07-08-2017
Roemenië 07-08-2017 02-12-2020 (R)
Slovenië 07-08-2017 26-04-2019 (R)
Slowakije 07-08-2017 15-01-2021 (R)
Spanje 07-08-2017 19-09-2018 (R)
Tsjechië 07-08-2017 18-07-2019 (R)
Verenigd Koninkrijk 07-08-2017 13-12-2018 (R)
Zweden 07-08-2017 18-11-2019 (R)
Naar boven