Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Negentiende Bijeenkomst van de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens

Algemeen

Verdragsnummer 013856
Datum totstandkoming 12-11-2021
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 12-11-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking 12-11-2022
Tractatenblad 2021, 151En; inwerkingtreding
Kamerstuk kst-30952-397
Geconsolideerde tekst 0006938

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 12-11-2021 12-11-2022
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten
Naar boven