Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

  's-Gravenhage, 05-10-1961

 • Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen

  's-Gravenhage, 15-04-1958

 • Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is

  's-Gravenhage, 24-10-1956

 • Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Verdrag inzake bedingen van forumkeuze

  's-Gravenhage, 30-06-2005

 • Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

  's-Gravenhage, 31-10-1951

 • Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken

  's-Gravenhage, 02-07-2019

Depositaire verdragen