Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent gewijzigde verdragsgegevens

Recent gewijzigde verdragen van de afgelopen maand

 • Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten

  New York, 25-05-2000

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

  Kiev, 28-07-2014

 • Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

  Kiev, 01-08-2020

 • Verdrag inzake de rechten van het kind

  New York, 20-11-1989

 • Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  New York, 16-12-1966

 • Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf

  New York, 15-12-1989

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Pristina, 29-07-2020

 • Facultatief Protocol behorend bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  New York, 16-12-1966

 • Wijziging van de handelsbepalingen van het Verdrag inzake het Energiehandvest

  Brussel, 24-04-1998

 • Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

  Montreal, 16-09-1987

Depositaire verdragen