Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent gewijzigde verdragsgegevens

Recent gewijzigde verdragen van de afgelopen maand

 • Wijzigingen van Bijlage I bij de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen (AGR)

  Genève, 04-04-2005

 • Besluit nr. 1/2014 van de Associatieraad EU-Tunesië van 26 september 2014 tot wijziging van Protocol nr. 4 van de Euro-mediterrane Overeenkomst betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking

  Brussel, 26-09-2014

 • Wijzigingen van Bijlage I bij de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen (AGR)

  Genève, 14-09-1988

 • Wijzigingen van Bijlage I bij de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen (AGR)

  Genève, 27-08-2017

 • Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

  Luxemburg, 14-04-2014

 • Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds

  Brussel, 17-07-1995

 • Wijziging van de artikelen 24 en 25 van het Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie

  Genève, 23-05-1967

 • Overeenkomst, gesloten door de Regeringen, vertegenwoordigd op de Internationale Gezondheidsconferentie

  New York, 22-07-1946

 • Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

  Rome, 25-03-1957

 • Wijziging van de artikelen 24 en 25 van het Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie

  Genève, 12-05-1986

Depositaire verdragen