Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Overeenkomst betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen

Algemeen

Verdragsnummer
000826
Datum totstandkoming
04-12-1979
Plaats totstandkoming
Dublin
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1980, 14
Kamerstuk
15971
Goedkeuringswet
1985, 116
Geconsolideerde tekst
0004779

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 04-12-1979 13-11-1985 (R)
Denemarken 04-12-1979
Duitsland 04-12-1979
Frankrijk 04-12-1979 16-10-1987 (R)
Ierland 04-12-1979
Italië 04-12-1979 05-03-1986 (R)
Luxemburg 04-12-1979 01-05-1989 (R)
Nederlanden, het Koninkrijk der 04-12-1979 11-06-1986 (R)
Verenigd Koninkrijk 04-12-1979

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme 27-01-1977 Straatsburg

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .