Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Statuut van de Europese School

Algemeen

Verdragsnummer
008502
Datum totstandkoming
12-04-1957
Plaats totstandkoming
Luxemburg
Voorlopige toepassing
01-09-1957
In werking
22-02-1960
Terugwerkende kracht
Buiten werking
01-10-2002
Tractatenblad
1957, 246
1960, 91
1986, 106
2002, 189
Kamerstuk
5330
5458
Goedkeuringswet
1960, 96

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-09-1957 19-05-1960 01-10-2002
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .