Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika houdende een verdrag tot uitbreiding van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk tot Curaçao

Algemeen

Verdragsnummer
013594
Datum totstandkoming
15-11-2018
Plaats totstandkoming
's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking
22-04-2020
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
2018, 216
2019, 12
2020, 50
Kamerstuk
35143 (R2120)
Goedkeuringswet
2020, 117
Geconsolideerde tekst
0006777

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao 22-04-2020
Sint Maarten

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .