Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Wijzigingen in Bijlagen I en II bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

Algemeen

Verdragsnummer
013731
Datum totstandkoming
28-08-2019
Plaats totstandkoming
Genève
Voorlopige toepassing
In werking
26-11-2019
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
2020, 11
Kamerstuk
30952
Geconsolideerde tekst
0003833

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
26-11-2019
Nederland
(Bonaire)
26-11-2019
Nederland
(Sint Eustatius)
26-11-2019
Nederland
(Saba)
26-11-2019
Aruba 26-11-2019
Curaçao 26-11-2019
Sint Maarten 26-11-2019

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten 03-03-1973 Washington

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .