Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) inzake de 99ste zitting van het Uitvoerend Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer, te 's-Gravenhage, Nederland, op 8 en 9 april 2020

Algemeen

Verdragsnummer
013740
Datum totstandkoming
03-02-2020
Plaats totstandkoming
Rome
Voorlopige toepassing
In werking
03-02-2020
Terugwerkende kracht
Buiten werking
03-02-2021
Tractatenblad
2020, 20
Geconsolideerde tekst
0006859

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
03-02-2020 03-02-2021
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .