Verdrag

Depositair

Zevenenveertigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

Algemeen

Verdragsnummer 003038
Datum totstandkoming 18-06-1969
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing 01-07-1969
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking 19-04-1974
Tractatenblad
Kamerstuk 0000231650 (externe link)

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-1969 19-04-1974
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten 25-07-1958 Brussel
Naar boven