Verdrag

Depositair

Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

Algemeen

Verdragsnummer 003274
Datum totstandkoming 17-07-1905
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 27-04-1909
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Staatsblad 1909, 120
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1907, 197
Geconsolideerde tekst 0006077

Opmerking

Het Verdrag van 1905 is tussen partijen vervangen door het Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering van 1 maart 1954. Aangezien Estland geen partij is bij het Verdrag van 1954 en het Verdrag van 1954 door Denemarken niet is uitgebreid tot de Faeröer, is het Verdrag van 1905 in de verhouding tussen Estland en de Faeröer en de overige partijen nog altijd van kracht.
Voor zover het Verdrag van 1905 tussen partijen niet is vervangen door het Verdrag van 1954, zijn de artikelen 1-7 van beide Verdragen tussen partijen vervangen door het Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken van 15 november 1965. Het Verdrag van 1965 geldt evenmin voor de Faeröer. Het Verdrag van 1965 geldt in de verhouding tussen Estland en de overige partijen, met uitzondering van Oostenrijk, aangezien Oostenrijk geen partij is bij het Verdrag van 1965.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 27-04-1909
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-01-1986
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 30-09-1908 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Denemarken 13-07-1908 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Duitsland 17-07-1905 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Estland 22-11-1929 (T) 22-01-1930
Finland 23-11-1926 (T) 23-01-1927
Frankrijk 17-07-1905 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Hongarije 24-08-1923 (VG) 16-11-1918
IJsland 31-07-1962 (VG) 01-12-1918
Israël 17-03-1952 (T) 16-05-1952
Italië 17-07-1905 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Joegoslavië (< 25-06-1991) 07-04-1930 (T) 07-06-1930
Letland 26-03-1930 (T) 26-05-1930
Luxemburg 17-07-1905 03-08-1909 (R) 03-08-1909
Nederlanden, het Koninkrijk der 17-07-1905 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Noorwegen 05-07-1907 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Oostenrijk 27-07-1921 (VG) 12-11-1918
Oostenrijk/Hongarije 23-11-1908 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Polen 09-06-1926 (T) 09-08-1926
Portugal 17-07-1905 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Roemenië 17-07-1905 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Slowakije 15-03-1993 (VG) 01-01-1993
Spanje 17-07-1905 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Tsjechië 28-01-1993 (VG) 01-01-1993
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) 20-10-1926 (T) 20-12-1926
Zweden 17-07-1905 24-04-1909 (R) 27-04-1909
Zwitserland 14-11-1908 24-04-1909 (R) 27-04-1909

Uitbreiding

Denemarken

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Faeröer 27-04-1909

Frankrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Frans Guyana 05-05-1956
Guadeloupe 05-05-1956
Martinique 05-05-1956

Nederlanden, het Koninkrijk der

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Suriname (< 25-11-1975) 04-09-1955 25-11-1975
Naar boven