Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging

  's-Gravenhage, 01-08-1989

 • Verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen

  's-Gravenhage, 01-06-1956

 • Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen

  's-Gravenhage, 05-10-1961

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 17 juli 1905 gesloten Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken

  's-Gravenhage, 14-03-1978

 • Verdrag inzake de bevoegdheid van het contractuele forum in geval van internationale koop van roerende goederen

  's-Gravenhage, 15-04-1958

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken

  's-Gravenhage, 22-12-1986

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten Verdrag tot regeling der wets-en jurisdictie conflicten m.b.t. de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen

  's-Gravenhage, 28-11-1923

Depositaire verdragen