Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent gewijzigde verdragsgegevens

Recent gewijzigde verdragen van de afgelopen maand

 • Wijziging van het Verdrag van de Wereld Meteorologische Organisatie

  Genève, 28-05-1983

 • Wijziging van het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband

  Sofia, 27-02-2001

 • Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting

  Santo Domingo, 25-10-2016

 • Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica

  Madrid, 04-10-1991

 • Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

  's-Gravenhage, 25-10-1980

 • Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds

  Brussel, 05-10-2016

 • Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds

  Manilla, 07-08-2017

 • Brede en versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

  Brussel, 24-11-2017

 • Maatregelen ATCM XLI 2018 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica

  Buenos Aires, 18-05-2018

 • Wijzigingen van het Verdrag van de Wereld Meteorologische Organisatie

  Genève, 20-05-1975

Depositaire verdragen