Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent gewijzigde verdragsgegevens

Recent gewijzigde verdragen van de afgelopen maand

 • Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

  Beijing, 03-12-1999

 • Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

  Luxemburg, 22-04-1996

 • Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

  Genève, 02-07-1999

 • Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

  Montreal, 17-09-1997

 • Wijziging van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA

  Washington, 23-07-2020

 • Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Navigatie Ondersteunende Maritieme Dienstverlening

  Parijs, 27-01-2021

 • Verdrag inzake de vervalsing van medische producten en soortgelijke misdrijven met betrekking tot gevaren voor de volksgezondheid

  Moskou, 28-10-2011

 • Wijziging van regel 5 van het Reglement bij de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

  Genève, 11-10-2016

 • Protocol nr. 14 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, betreffende wijziging van het controlesysteem van het Verdrag

  Straatsburg, 13-05-2004

 • Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen

  Brussel, 25-10-1966

Depositaire verdragen