Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

 • Wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972

  Londen, 07-10-2022

  Inwerkingtreding: 15-01-2023

 • Wijziging van Regel 11 van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening

  Genève, 22-07-2022

  Inwerkingtreding: 01-01-2023

 • Wijzigingen van Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  Genève, 12-11-2021

  Inwerkingtreding: 01-01-2023

 • Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-4)

  Straatsburg, 22-06-2022

  Inwerkingtreding: 01-01-2023

 • Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

  Brussel, 25-06-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2023

 • Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Genève, 28-01-2022

  Inwerkingtreding: 01-01-2023

 • Besluit tot wijziging van Bijlagen 2 en 3 en Tabel 1 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Boedapest, 30-09-2022

  Inwerkingtreding: 29-12-2022

Ga naar pagina

Depositaire verdragen