Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen drie maanden

 • Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland houdende een verdrag tot wijziging van de notawisseling houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering, zoals gewijzigd middels notawisseling van 24 januari 2013, van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag

  Berlijn, 25-11-2021

  Inwerkingtreding: 25-11-2021

 • Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Negentiende Bijeenkomst van de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens

  's-Gravenhage, 12-11-2021

  Inwerkingtreding: 12-11-2021

 • Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht

  Washington, 07-06-2021

  Inwerkingtreding: 02-11-2021

 • Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming

  Brussel, 17-02-2016

  Inwerkingtreding: 01-11-2021

 • Protocol betreffende privileges en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht

  Brussel, 29-06-2016

  Inwerkingtreding: 27-10-2021

 • Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de President van het "Iran-United States Claims Tribunal" inzake het toekennen van voorrechten en immuniteiten aan het Tribunaal

  's-Gravenhage, 01-10-2021

  Inwerkingtreding: 01-10-2021

 • Zevende Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië

  Amman, 29-09-2021

  Inwerkingtreding: 29-09-2021

 • Maatregelen ATCM XLIII 2021 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica

  Parijs, 24-06-2021

  Inwerkingtreding: 22-09-2021

Depositaire verdragen